Arbeider


Veidekke Logistikkbygg
Snipetorplia
Wrightegaarden
Krohne Marine
Klosterøya Vest
Site Telemark
Bybane Grenland
Skagerrak sparebank
Skien kommunale pensjonskasse
Mynd entreprenør
Elevorganisasjonen