Anne Lise Hansen


Anne Lise Hansen (f. 1956) har 30 års erfaring fra byrået, og det er ikke den ting Anne Lise Hansen ikke har kjennskap til. Hun har regnskapsansvaret, samt håndterer ulike administrative oppgaver. I tillegg bistår hun også rådgiverne med prosjektledelse av en rekke ulike oppdrag.