Våre tjenester


Innovasjon Norge har snakket med næringslivsledere i 17 ulike land. Generell oppfatning: Norske bedrifter er gode på produktutvikling, men for dårlige på markedsføring.

Dette inntrykket vil vi bidra til å endre! Vi brenner for å få næringslivet til å se verdien av merkevarebygging og god kommunikasjon. Vi ønsker å motivere til å gå fra å selge produkter til å bygge sterke merkevarer.

Vi skal være inspirerende og motiverende å jobbe med. Våre flinke folk har nødvendig kompetanse og mer til innenfor strategi, kommunikasjon, digitale løsninger og design. Vi er ambisiøse og genuint opptatt av at kundene våre skal lykkes. Med en så sterk merkevare som R8 i ryggen, brenner vi for å gjøre kundene våre gode. Vi brenner for å hjelpe deg til å ta posisjonen du drømmer om!

 

Strategi

Merkevarebygging lønner seg. Betalingsviljen er større for unike, relevante, troverdige og attraktive tjenester og produkter. Merkevarebygging handler ikke bare om kommunikasjon, men også om kultur, tjeneste- og produktutvikling, lederskap og visuell identitet. Det er samspillet mellom virkemidlene som skaper en tydelig posisjon.

For å lykkes, må man ha innsikt i hva som er viktig for markedet og kjenne konkurransesituasjonen. Hva skiller deg fra konkurrentene dine? Hvordan kan du skape tilleggsverdier? «Det skulle bare mangle», holder ikke. Man må tilby det lille ekstra.

Gjennom gode prosesser hjelper vi deg med å utvikle en merkevare- og kommunikasjonsstrategi som fungerer. Da er grunnmuren på plass, selve forutsetningen for det videre arbeidet.

Kontaktperson

Kommunikasjon

Markedskommunikasjon handler om å treffe markedet ditt med et godt og tydelig budskap. Og det er på ingen måte gitt at det er tradisjonell reklame som er det viktigste virkemiddelet. Det er mange eksempler på merkevarer med en sterk posisjon som sjelden benytter seg av betalt kommunikasjon.

Det finnes i dag flere flater og kanaler enn noensinne, og utviklingen stopper ikke. Den eskalerer. Det skal noe til for å henge med i svingene.

For oss er det avgjørende å være først ut av svingen! Som kunde skal du vite at vi har oversikten og ligger i forkant. Så du slipper.

Basert på en god innsiktsanalyse gir vi deg råd om hvilke kanaler og virkemidler som vil være de riktige for dine produkter og tjenester. Og vi designer og utvikler kommunikasjonen som gir resultatene du ønsker.

Vi glemmer heller ikke viktigheten av god internkommunikasjon. Stolte ansatte er dine beste ambassadører, og jungeltelegrafen vil være den siste kommunikasjonskanalen som dør.

Kontaktperson

Digitale løsninger

Vi hjelper deg med planlegging, utvikling og design av ditt nye nettsted, eller vi rydder og pusser opp ditt eksisterende. Våre digitale løsninger er fleksible og kan på beste vis ta opp i seg morgendagens muligheter. I lang levetid ligger det god økonomi.

Brukervennligheten skiller de beste nettsidene fra de nest beste. Vi vet hva som fungerer og kan også hjelpe deg med å få på plass et godt innhold.

Vi tilbyr alle relevante digitale tjenester, som blant annet utvikling og design av apper og tilpasning av nettbutikkløsninger.

Kontaktperson

Design

Det er aldri feil å ta seg godt ut, men i kommunikasjonssammenheng er det enda viktigere å framstå distinkt og gjenkjennelig. Din visuelle identitet må stemme med din kategori, men samtidig være tydelig og differensiere deg fra andre aktører i markedet.

Vi utvikler nye, og videreutvikler eksisterende, visuelle profiler. Og vi sørger for at du fremstår konsistent i enhver sammenheng, være seg firmabiler og bekledning, forretningslokaler og -bygg, produktkataloger og visittkort – og i kommunikasjon både på print, digitalt og i sosiale medier. For å nevne noe.

Kontaktperson

 

Marketing for hire

Ønsker du mer fart og bedre orden på markedsarbeidet ditt?  “Marketing for hire” kan være løsningen! Det går helt enkelt ut på at du leier inn en dyktig, erfaren markedsfører som tar ansvar for alt markedsarbeidet ditt – fra strategi og planlegging til gjennomføring og oppfølging. Engasjementets omfang bestemmer du. Det kan være alt fra en 20 % stilling og oppover. Om ønskelig sitter vi hos deg når vi jobber med dine aktiviteter. Og, når du leier inn en markedssjef får du hele byrået “på kjøpet”! Vi benytter de ressursene som levere best på hver enkelt spesifikke oppgaven, være seg grafisk og digitalt design, videoredigering, tekstarbeid, nettsider eller annet. Markedssjefen koordinerer alle leveranser innenfor avtalte rammer. Les mer

Kontaktperson